• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
BİRHARF.BİZ
Üyelik Girişi
YAZARLAR
EDEBİYAT YARIŞMALARI
İLESAM
GÜFTELER-BESTELER
GEZGİN
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam73
Toplam Ziyaret88581
KARAMAN VALİLİĞİ SİHİRLİ LAMBA MASAL YARIŞMASI
  
 
SİHİRLİ LAMBA MASAL YARIŞMASI

Karaman ilimizde ve Türkiye genelinde düzenlenen ödüllü “Sihirli Lamba Masal Yarışması” başlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce; III. Millî Kültür Şurası Eylem Planı kapsamında, okul öncesi çocuklarımız için yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmek amacıyla “Sihirli Lamba Masal Yarışması” başlıklı bir masal yarışması düzenlenmiştir.

Amacımız, yüzyıllardır sözlü kültür aracılığıyla dilden dile aktarılan ancak küreselleşmenin ve popüler kültürün yoğun etkisinde kalan toplum ve günümüz dünyasında unutulmaya başlayan masal konusunu yeniden gündeme getirmek, okul öncesi çocuklarımız için yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmektir. Herhangi bir yaş sınırlaması olmayıp yazmayı seven herkes yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya katılan eserlerin teslim tarihi 28 Aralık 2018 - 29 Mart 2019. Eserlerin teslimi bu tarihler arasında Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

Ödüller: 

- Birincilik Ödülü:  Dizüstü Bilgisayar
- İkincilik Ödülü: 1.000.00 TL.
- Üçüncülük Ödülü: 750.00 TL.
- Mansiyon (Üç adet): Kitap Seti

KARAMAN VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ MASAL YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 
A) YARIŞMANIN ADI: Sihirli Lamba Masal Yarışması.
 
B) YARIŞMANIN AMACI: Okul öncesi yaş gruplarına yönelik yeni ve özgün masal metinlerinin yazılmasını teşvik etmektir.
 
C) YARIŞMANIN KONUSU: Konu sınırlaması olmamakla birlikte, okul öncesi çocuklarımızın bilişsel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak evrensel değerler ile (doğruluk, dürüstlük, iyilik, ahlaklı ve erdemli olmak, yardımseverlik, hoşgörü...) çevre bilinci ve hayvan sevgisi gibi konular yarışmanın konusudur.
 
 Yarışma Takvimi:
 
1. Yarışmanın İlanı: 28/12/2018
2. Başvuru Süresi: 29/03/2019
3. Eser Değerlendirmesi: 01 Nisan-26 Nisan 2019
4. Sonuçların İlan Edilmesi: 30 Nisan 2019
5. Ödül Töreni: Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri Programı kapsamında (7-12 Mayıs 2019) tarihleri arasında yapılacaktır.
 
D) MASAL YARIŞMASINA KATILIM KOŞULLARI:
 
 Genel Koşullar:
 
1. Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde çalışan ve yarışma jürisinde görev alanlar ile bunların birinci derece yakınları hariç, TC vatandaşı herkes yarışmaya katılabilir. Yaş sınırlaması yoktur.
 
2. Eser sahibi en fazla iki masalla ya da birden fazla kişi tarafından hazırlanan bir masalla da yarışmaya katılabilir. Birden fazla kişi ile yazılan masallarda ödül, esere tek olarak verilecek, kişilere ayrı ayrı ödül verilmeyecektir.
 
3. Yarışmaya gönderilen masallar, herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir ödül almamış olmalıdır. Ayrıca başkasına ait eserlerden yapılan alıntı ve kopyalar ile ilgili hukuki sorunlar, eser sahibinin sorumluluğundadır.
 
4. Masal metninde yasalarda suç olarak tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve içeriklere yer verilmemelidir.
 
5. Masal metninde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırımcılık içeren ifade veya yargılara yer verilmemelidir.
 
6. Masal metninde çocukların psikolojik, duygusal ve bedensel gelişimine olumsuz etkisi olabilecek konu veya içeriklere yer verilmemelidir.
 
7. Yarışmacı, yarışma sonucunda masalını istediği gibi kullanmakta serbesttir. Ancak, yarışmacı yarışmaya katıldığı masalının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce veya İl Müdürlüğünün işbirliği yapacağı yerel kurumlarca yapılacak yayımlarda yer almasında sakınca bulunmadığını, telif hakları kapsamında herhangi bir ücret talep etmeyeceğini standart başvuru dilekçesi ile taahhüt eder.
 
8. Yarışmaya katılım, elden teslim, posta ya da kargo yoluyla olacaktır. Masal metninin üzerinde katılımcının adı-soyadı ya da iletişim bilgilerine dair herhangi bir ibare bulunmayacak, sadece rumuz belirtilecektir. Başvurular kapalı zarf içinde yapılacak, zarf içinde masal metni ve başvuru formu olacak, zarfın üzerine sadece başvuru adresi ve gönderici kısmında masalın adı ve rumuz yazılacaktır. Posta ve kargo yoluyla yapılan başvurularda posta ve kargo bedeli başvuru sahibine aittir. Karşı ödemeli gönderilen posta veya  kargodan kaynaklanan gecikmeler ile başvuru süresinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
9. Başvuru formu eksiksiz ve ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır.
 
10. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekli görürse Jürinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserleri kitaplaştıracak, kurumun WEB sayfası, sosyal medya vb. hesaplarında yayımlanacak eserler için herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 
Özel Koşullar:
 
1. Masal, okul öncesi dönem çocuklarının anlayabileceği akıcı ve yalın Türkçe ile yazılacaktır.
 2. Yarışmacılar kendi yazdıkları özgün masal metinleri ile yarışmaya katılacaklardır. Geleneksel masallardaki klişeleşmiş tekerleme ve dileklere yer verilebilir.
 3. Yerel şive ve ağız özellikleri masal metninde yer alabilir.
 4. Masal, çocukların hayal gücünü kullanmalarını ve yaratıcı düşünce geliştirmelerini sağlayacak özellikler içermelidir.
 5. Masal, çocukların olay ve durumlara farklı bakış açısı kazandırmalarına etki etmelidir.
6. Masalın çocuğun toplumsallaşma sürecine olumlu katkısı olmalıdır.
 7. Masal, çocukların duygu ve düşüncelerini geliştirilmesine etki etmelidir.
 8. Masal, öğretici özellikler taşımalı ve eğitim amaçlı kullanılabilir olmalıdır.
 
E) DEĞERLENDİRME KOŞULLARI VE JÜRİNİN ÇALIŞMA ESASLARI:
 
 1. Bu şartnamenin eki standart başvuru dilekçesine uygun olarak başvuruda bulunmayan, dilekçede ıslak imzası olmayan ve bu dilekçedeki taahhütleri kabul etmeyen yarışmacıların masalları,
2. İkiden fazla masal ile yarışmaya katılan yarışmacıların masalları,
3. 5 sayfadan fazla, bilgisayarda yazılmamış ve A4 standart kâğıda basılmamış masallar,
 4. Masal metninin başında masalın adı ve Rumuzu olmayan masallar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yarışmadan çıkarılır ve Jüriye iletilmez.
 5. Jüri, masal değerlendirme formunda; Masal Yarışmasına Katılım Koşulları; Genel ve Özel Koşullardaki kriterlerin bütününü birlikte değerlendirerek, ilgili masalın yayımlanmasında kamu yararı olup olmadığı yönünde oy kullanır. Jürinin salt çoğunluğu ile masalın yayımlanmasında kamu yararı bulunduğuna veya bulunmadığına karar verilir. Salt çoğunluk; oy toplamının yarısından bir fazladır. Oyların eşitliği halinde jüri başkanının takdirine göre karar verilir. Yayımlanmasında kamu yararı bulunan masallar yayımlanabilir. Yarışmadan çıkarılan masallar yayımlanmaz.
 
 F) ÖDÜLLER VE MASALLARIN YAYIMLANMASI:

Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak, sırayla yarışmacılara protokole göre 6 ödül verilir. Bu ödüller;

Yarışmanın Birincisine: Dizüstü Bilgisayar + Başarı Belgesi Yarışmanın
 İkincisine: 1000.00 TL + Başarı Belgesi Yarışmanın
Üçüncüsüne: 750.00 TL + Başarı Belgesi Mansiyon : 3 adet Kitap Seti + Başarı Belgesi
 
Yukarıdaki ödüller dışında, daha az puan alan yarışmacılara ödül verilmez. 2019 Yılı Mayıs Ayı’nda kutlanacak olan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinliklerinde düzenlenecek bir tören ile yarışmacılara ödülleri verilir. Yarışma sonuçlandıktan sonra, Jüri tarafından yayımlanmasına karar verilen masalların yayımlanması ve dağıtımı iş ve işlemleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü WEB sitesinde de masallar yayımlanır.
 
G) YAZIM KOŞULLARI:
 
 1. Masallar Times New Roman yazı karakteri ile A4 kâğıdına, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Uzunluk 2.5 sayfa ile sınırlıdır.
 3. Yazılacak eserler geleneksel masal tekniğine uygun olmalıdır.
 
H) YARIŞMAYA KATILIM BAŞVURUSU:
 
1. Standart Başvuru Dilekçesi: Yarışmacılar yarışmaya, bu şartnamenin ekinde sunulan matbu standart başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunarak katılabilirler. Standart başvuru dilekçesi ekinde; yarışmacı tarafından yazılan masal metni yer alacaktır. Şahsen veya posta/kargo yolu ile de başvuru yapılabilir. Islak imzalı olmayan, faks veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 2. Başvuru Yeri: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Ziya Gökalp Mah. Ahmet Yesevi Cad. No: 26 Kat:3 Merkez / Karaman)

Telefon: 0 338 213 01 92

E-Posta: iktm70@kulturturizm.gov.tr

I) SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ: Yarışma sonuçları Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün WEB sayfası www.karamankulturturizm.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine bilgilendirme yapılacaktır.
 
J) ESERLERİN İADESİ: Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
 
K) DİĞER: Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine ödüller bizzat kendilerine teslim edilecektir. Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesinde Jürinin verdiği kararlar esas ve kesindir.
 

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE

KARAMAN

 

BAŞVURU FORMU

RUMUZ

 

MASALIN ADI

 

 

KATILIMCININ

ADI   SOYADI

 

TC   KİMLİK NUMARASI

 

İKAMETGÂH   ADRESİ

 

TELEFON   NUMARASI

GSM

 

EV/İŞ

 

E-POSTA

 

DOĞUM YERİ VE YILI

 

 

Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Sihirli Lamba Masal Yarışması”na gönderdiğim masal metninin, 5846 Sayılı FSEK’dan kaynaklanan işleme, yayma, çoğaltma ve umuma iletim haklarının Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kullanılmasına tarafımca izin verilmiş ve kabul edilmiştir.

 

                                                                                              ……./……/2019

 

                                                                                              İmza
06-02-2019


  
263 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın